Ars memorandi is een adviesbureau dat zich richt op vermogensfondsen en non-profitorganisaties. Het werkterrein betreft onderzoek, conceptontwikkeling, strategie en beleidsvorming in de filantropische sector. Drijvende kracht achter Ars memorandi is Suzanne Kooij.

Sinds 2013 ligt de focus van Ars memorandi voornamelijk op het ontwikkelen van een nieuw systeem van toezicht, verantwoording en kwaliteitsverbetering voor de filantropische sector. In dat jaar was Suzanne, samen met Boris Franssen, projectleider Validatiestelsel Filantropie en werd een nieuwe gezamenlijke gedragscode ontwikkeld voor kerken, vermogensfondsen en goede doelen.

In 2014 schreef Suzanne samen met Dedan Schmidt het rapport 'Toekomst toezicht filantropie', in opdracht van het CBF. Dit rapport vormde de basis voor de nieuwe erkenningsregeling voor goede doelen. In 2015 en 2016 was Suzanne co├Ârdinator van de ontwikkeling en implementatie van deze nieuwe erkenningsregeling, in gezamenlijke opdracht van Goede Doelen Nederland, IF en CBF.

Vanaf 1 juli 2016 is Suzanne secretaris van SBF - Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie. SBF overlegt namens de filantropische sector met overheid en politiek over wet- en regelgeving met betrekking tot filantropie.
Als secretaris co├Ârdineert Suzanne de activiteiten van SBF en ondersteunt zij bestuur en directeuren bij beleids- en besluitvorming.